Ana Sayfa
Özgeçmiş | Kitaplar | Yazılar | Mühendislik Yayınları | İletişim
 
      Erguvaniler


Bu kitap; modernleşmenin ve modernleştiricilerin öyküsünün, Türkiye'deki oligarşinin, komplo teorileri dışında sosyal ve doğa bilimlerine kazandırılan kavramlarla anlatımıdır. Türkiye sosyalist hareketinde anahtar bir kavram olan oligarşi, artık sadece soyut bir kavram olmaktan çıkıyor, ete kemiğe bürünüyor. Bir kült eser durumuna gelen bu kitapta, ilişkiler ve bağlar ilk kez anlamlandırılıyor… Sosyoloji açısından C. Wright Mills (The Power Elite) Thomas R. Dye (Who’s Running America?) ve John Scott (Who Rules Britain?) gibi, elitlerin iktidarı üzerine çalışma yapan isimler ve söyledikleri akla gelebilir haklı olarak. Kuramsal içerikli başka bir kitapta, söz edilen yazarların düşünceleriyle benzerliklerin ve farklıkların da olacağı, bizde “neden” bir oligarşi olduğunu Osmanlı üretim tarzı ve devlet yapısından bahsederek 15. yüzyıldan itibaren yazmaya çalışacağım. Bu kitap ise iktidarın sürekliliğini tasvir eden bir kitaptır. Tasvir, olguları sıralar ve yaklaşık genellemeler yapar. “Nasıl”a dair bir cevap tasvirdir. Onun bir ötesi açıklamadır yani “neden”in cevabıdır. Bu kitapta oligarşinin nasılına dair yazıyorum; diğer yandan mevcut bilim paradigması içinde “neden”i de cevaplamam gerektiğini biliyorum. Totolojik bir tez olmaması gerekiyor. Alt yapıdan bağımsız bu kadar uzun süren bir iktidarın sürekliliği olamaz Ağırlıklı olarak üst yapıya dair söylediklerimi alt yapıdan örnekleriyle de bahsettiğim diğer çalışmada göstereceğim. Marx, Kapital’i, maymunun anatomisi insanın anatomisinden, kapitalizm öncesi üretim biçimleri de kapitalizmden anlaşılır diyerek yazdı. Bugün Türkiye’deki mevcut üretim ilişkilerinden ve oligarşiden o çok tartışılan Osmanlı üretim biçimleri de anlaşılabilir.

 
Ana Sayfa | Özgeçmiş | Kitaplar | Yazılar | Mühendislik Yayınları | İletişim