Ana Sayfa
Özgeçmiş | Kitaplar | Yazılar | Mühendislik Yayınları | İletişim
 
    Mühendislik Yayınları

AKYARLI. A., ARISOY. Y. & ER. T. (1988)
Current and sea level measurements performed in the lzmir Bay.
Proceedings of the Environmental Science and Technology Conference.
lzmir.

AKYARLI, A., ARISOY, Y., ER, T. (1990):
İzmir Körfezi Deniz Araştırmaları Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Hidrodinamik Etüdler
İzmir, D.E.Ü. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nün 15. Yılı "İzmir Körfezinin Dünü, Bugünü ve Yarını Sempozyumu"

AKYARLI, A., ARISOY, Y., ER, T. (1990):
Körfezdeki Su Hareketleri
İzmir, D.E.Ü. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü - D.E.Ü. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü - E.Ü. Fen Fakültesi, İzmir Limanı ve Yanaşma Kanalı Tarama Malzemesinin Dökü Alanlarındaki Çevresel Etki Değerlendirme Raporu

ER, T., 1991:
İzmir Körfezi'nde Ölçülen Akıntıların ve Su Seviyelerinin İstatistik Analizi / Statistical Analysis of Current and Sea Level Measurements Performed in İzmir Bay
DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, DY/KM Yükseklisans Tezi, Danışman: Prof.Dr. Adnan Akyarlı

 
Ana Sayfa | Özgeçmiş | Kitaplar | Yazılar | Mühendislik Yayınları | İletişim